Heijmans-Mail-Ps-Pi-Ps

Vi4Mail_logo_RGBHaal meer uit uw e-mailberichten. Met de software van Vi4Mail heeft iedereen in uw organisatie een persoonlijke e-mailhandtekening in de bedrijfshuisstijl. Door het centrale beheer van Vi4Mail is een aanpassing van de handtekening van alle gebruikers eenvoudig, snel en eventueel geheel automatisch door te voeren.

Uw e-mailhandtekening is zo perfect te gebruiken in campagnes en social media.

Referenties

Schermvoorbeelden

Video’s